Kalimat Peringatan Dalam Bahasa Mandarin

Kalimat peringatan dalam bahasa mandarin

Halo teman-teman! kali ini kita akan belajar tentang kalimat peringatan dalam bahasa mandarin. Kalimat peringatan ini seringkali kita temui ditempat-tempat umum.

Apa saja kalimat peringatan dalam bahasa mandarin? kita langsung aja yuk

 

Kalimat Peringatan Dalam Bahasa Mandarin

Kalimat peringatan dalam bahasa mandarin diantaranya :

 

Sederhana :        禁止入内

Tradisional :        禁止入內

Pinyin : Jìnzhǐ rù nèi

No admittance!

Dilarang Masuk!

 

Sederhana :        施工中

Tradisional :        施工中

Pinyin : Shīgōng zhōng

Under construction

Hati-Hati! Sedang Ada Pekerjaan

 

Sederhana :        救护站

Tradisional :        救護站

Pinyin : Jiùhù zhàn

First aid station

Stasiun Pertolongan Pertama

 

Sederhana :        灭火器

Tradisional :        滅火器

Pinyin : Mièhuǒqì

Fire extinguisher

Pemadam Api / APAR

 

Sederhana :        请勿喧哗

Tradisional :        請勿喧嘩

Pinyin : Qǐng wù xuānhuá

Please quiet!

Mohon Untuk Tenang!

 

Sederhana :        请勿碰触

Tradisional :        請勿碰觸

Pinyin : Qǐng wù pèng chù

Don’t touch!

Jangan Disentuh!

 

Sederhana :        员工专用

Tradisional :        員工專用

Pinyin : Yuángōng zhuānyòng

Staff only

Dilarang Masuk Selain Petugas

 

Sederhana :        注意坑洞

Tradisional :        注意坑洞

Pinyin : Zhùyì kēng dòng

Caution! Open holes

Hati-Hati! Lubang Terbuka

 

 

Sederhana :        紧急出口

Tradisional :        緊急出口

Pinyin : Jǐnjí chūkǒu

Emergency exit

Pintu keluar Darurat

 

Sederhana :        紧急电话

Tradisional :        緊急電話

Pinyin : Jǐnjí diànhuà

Emergency phone

Telepon Darurat

 

Sederhana :        此处危险,请离开

Tradisional :        此處危險,請離開

Pinyin : Cǐ chù wéixiǎn, qǐng líkāi

Danger! Keep out!

Bahaya! Dilarang Masuk!

 

Sederhana :        保持进空

Tradisional :        保持進空

Pinyin : Bǎochí jìn kōng

Keep clear           Jaga Agar

Area Tetap Aman

 

Sederhana :        注意行人

Tradisional :        注意行人

Pinyin : Zhùyì xíngrén Beware of pedestrians

Hati-Hati! Banyak Pejalan Kaki

 

Sederhana :        小心碰头

Tradisional :        小心碰頭

Pinyin : Xiǎoxīn pèngtóu

Mind your head                Hati-Hati

Kepala Terbentur

 

Sederhana :        当心踏空

Tradisional :        當心踏空

Pinyin : Dāngxīn tà kōng

Watch your step!

Bahaya Tersandung!

Perhatikan Langkah Anda!

 

Sederhana :        小心地滑

Tradisional :        小心地滑

Pinyin : Xiǎoxīn dì huá

Caution! Wet floor

Hati-Hati! Lantai Basah

 

Sederhana :        工地办公室

Tradisional :        工地辦公室

Pinyin : Gōngdì bàngōngshì

Site office

Kantor Site

 

Sederhana :        限速20公里

Tradisional :        限速20公里

Pinyin : Xiàn sù 20 gōnglǐ

Speed limit: do not exceed 20 km/h

Batas Kecepatan: Jangan Melebihi 20 Km/Jam

 

 

Sederhana :        紧急时击碎玻璃

Tradisional :        緊急時擊碎玻璃

Pinyin : Jǐnjí shí jī suì bōlí

Break glass in emergency

Pecahkan Kaca Jika Dalam Keadaan Darurat

 

Sederhana :        高度依然

Tradisional :        高度依然

Pinyin : Gāodù yīrán

Highly flammable! Smoking and naked light prohibited

Sangat Mudah Terbakar! Dilarang Merokok Dan Menyalakan Api

 

Sederhana :        禁止吸烟

Tradisional :        禁止吸煙

Pinyin : Jìnzhǐ xīyān

No smoking!

Dilarang Merokok!

 

Sederhana :        禁止饮酒

Tradisional :        禁止飲酒

Pinyin : Jìnzhǐ yǐnjiǔ

No alcohol!

Dilarang Minum Alkohol!

 

Sederhana :        外来车辆,禁止入内

Tradisional :        外來車輛,禁止入內

Pinyin : Wàilái chēliàng, jìnzhǐ rù nèi

No entry for foreign vehicles!

Dilarang Masuk Untuk Kendaraan Asing!

 

Sederhana :        禁止停车及跨越

Tradisional :        禁止停車及跨越

Pinyin : Jìnzhǐ tíngchē jí kuàyuè

No parking on walkways or crossing

Dilarang Parkir Di Trotoar Atau Penyeberangan

 

Sederhana :        高压电,禁止进入

Tradisional :        高壓電,禁止進入

Pinyin : Gāo yā diàn, jìnzhǐ jìnrù

High Voltage! Do not enter

Tegangan Tinggi! Dilarang Masuk

 

Sederhana :        内有化学物品

Tradisional :        內有化學物品

Pinyin : Nèi yǒu huàxué wùpǐn

Chemicals inside!

Waspada! Ada Bahan Kimia!

Sederhana :        施工期间

Tradisional :        施工期間

Pinyin : Shīgōng qíjiān

We apologize for any inconvenience caused during construction

Kami Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan Yang Ditimbulkan Selama Konstruksi

 

Sederhana :        施工区域,危险勿入

Tradisional :        施工區域,危險勿入

Pinyin : Shīgōng qūyù, wéixiǎn wù rù

Danger! Area under construction

Bahaya! Area Sedang Dibangun

 

Sederhana :        危机感授权,请勿进入

Tradisional :        危機感授權,請勿進入

Pinyin : Wéijī gǎn shòuquán, qǐng wù jìnrù

No entry!Authorized personnel only

Dilarang Masuk Bagi Yang Tidak Berkepentingan!

 

Sederhana :        请穿上安全靴及沪目镜

Tradisional :        請穿上安全靴及滬目鏡

Pinyin : Qǐng chuān shàng ānquán xuē jí hù mùjìng

Safety shoes and eye protection required

Sepatu Dan Kacamata Pelindung Diperlukan

 

Sederhana :        请穿带安全护具

Tradisional :        請穿帶安全護具

Pinyin : Qǐng chuān dài ānquán hù jù

Protective equipment is mandatory

Area Wajib APD

 

Sederhana :        清代口罩

Tradisional :        清代口罩

Pinyin : Qīng dài kǒuzhào

Wear masks

Gunakan Masker

 

Sederhana :        工地请戴安全帽

Tradisional :        工地請戴安全帽

Pinyin : Gōngdì qǐng dài ānquán mào

Safety helmets must be worn on this site

Area Wajib Menggunakan Helm Pelindung

 

Sederhana :        请穿反光背心

Tradisional :        請穿反光背心

Pinyin : Qǐng chuān fǎnguāng bèixīn

Reflective jackets must be worn               Area Wajib

Menggunakan Rompi / Jacket Reflective

 

Sederhana :        次电梯仅供施工人员使用

Tradisional :        次電梯僅供施工人員使用

Pinyin : Cì diàntī jǐn gōng shīgōng rényuán shǐyòng

This lift is for construction personnel only

Lift Ini Khusus Untuk Pekerja Konstruksi

 

Sederhana :        此处设有监视器

Tradisional :        此處設有監視器

Pinyin : Cǐ chù shè yǒu jiānshì qì

Area under video surveillance

Area Di Bawah Pengawasan Video

 

Sederhana :        请通报后再进入工地

Tradisional :        請通報後再進入工地

Pinyin : Qǐng tōngbào hòu zài jìnrù gōngdì

All visitors must report to the office

Semua Pengunjung Harus Melapor Ke Kantor

 

Sederhana :        工地严禁孩童进入或嬉戏

Tradisional :        工地嚴禁孩童進入或嬉戲

Pinyin : Gōngdì yánjìn háitóng jìnrù huò xīxì

Children must not enter or play on this site

Anak-Anak Tidak Boleh Masuk Atau Bermain Di Area Ini

 

Sederhana :        施工区域,请慢性

Tradisional :        施工區域,請慢性

Pinyin : Shīgōng qūyù, qǐng mànxìng

Area under construction! Slow down

Area Sedang Dalam Pembangunan! Pelan-Pelan!

 

Sederhana :        注意!上方施工中

Tradisional :        注意!上方施工中

Pinyin : Zhùyì! Shàngfāng shīgōng zhōng

Caution! Workers overhead

Hati-Hati Ada Pekerja Di Atas! Awas Benda Jatuh!

 

Sederhana :        注意!,下方施工中

Tradisional :        注意! ,下方施工中

Pinyin : Zhùyì! , xiàfāng shīgōng zhōng               Caution! Workers below

Hati-Hati Ada Pekerja Di Bawah Ini

 

Sederhana :        请配戴耳塞

Tradisional :        請配戴耳塞

Pinyin : Qǐng pèi dài ěrsāi

Hearing protection must be worn

Perhatian! Gunakan Perlindungan Pendengaran

 

Demikianlah Kalimat peringatan dalam bahasa mandarin. Tentunya masih banyak artikel lain dari admin MandarinMe yang menarik seperti kosakata bahasa mandarin di pabrik. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

Sekarang MandarinMe membuka kelas bahasa mandarin dasar untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa mandarin, silakan langsung chat admin kami atau cek jadwal dan daftar harganya disini. Mimin tunggu ya!

 

Mungkin Anda juga menyukai