10 Alat Berat Dalam Bahasa Mandarin

挖掘机 Wājué jī Excavator
推土机 Tuītǔjī Bulldozer
轮式装载机 Lún shì zhuāngzǎi jī Wheel Loader
威尔士树桩 Wēi’ěrshì shùzhuāng Wales Stump
起重机 Qǐzhòngjī Crane
平地机 Píngdì jī Grader