Kosakata Bahasa Mandarin Peralatan Pabrik Lengkap

Kosakata Bahasa Mandarin Peralatan Pabrik Lengkap

Halo teman-teman! kali ini kita akan belajar tentang kosakata bahasa mandarin peralatan pabrik lengkap. Peralatan pabrik adalah segala peralatan yang digunakan untuk pekerjaan di dalam pabrik. Terdapat berbagai macam peralatan pabrik yang ada seperti kunci, obeng, gergaji, mesin bor, alat ukur, alat kikir dll yang sangat diperlukan ketika bekerja.

Kosakata Bahasa Mandarin Peralatan Pabrik Lengkap

Bahasa mandarin peralatan pabrik adalah工厂设备 (gōngchǎng shèbèi). Beberapa peralatan pabrik yang berhasil kami rangkum diantaranya :

 

Nama-Nama Kunci

扳手 Bānshǒu Kunci
梅花扳手 Méihuā bānshǒu Kunci ring
開口扳手 Kāikǒu bānshǒu Kunci pas
活動扳手 Huódòng bānshǒu Kunci inggris
梅開扳手 Méi kāi bānshǒu Kunci pas ring
套筒扳手 Tào tǒng bānshǒu Kunci socket
重型套筒 Zhòngxíng tào tǒng Kunci socket besar
丁字型套筒扳手 Dīngzì xíng tào tǒng bānshǒu Kunci T
六角扳手 Liùjiǎo bānshǒu Kunci L
管钳 Guǎn qián Kunci pipa
内六角板手 Nèi liùjiǎo bǎn shǒu Kunci segi enam
直柄敲击扳手 Zhí bǐng qiāo jī bānshǒu Kunci perkusi
铆钉枪 Mǎodīng qiāng Kunci rivet

 

Macam Alat Ukur

角尺 Jiǎochǐ Penggaris siku
三角尺 Sānjiǎo chǐ Penggaris segitiga
半圓尺 Bànyuán chǐ Busur (penggaris setengah lingkaran)
圓規 Yuánguī Jangka
鋼捲尺 Gāng juǎnchǐ Meteran
分厘卡尺 Fēn lí kǎchǐ Kaliper (stigmat)
分厘卡 Fēn lí kǎ Mikrometer

 

Macam Alat Kikir

锉刀 Cuòdāo Alat kikir
平板锉 Píngbǎn cuò Kikir rata
平板锉 Píngbǎn cuò Kikir persegi
三角锉 Sānjiǎo cuò Kikir segi 3
圆锉 Yuán cuò Kikir bulat
半圆锉 Bànyuán cuò Kikir setengah bulat
油光锉 Yóuguāng Kikir halus
什锦锉 Shíjǐn cuò Kikir jarum

 

Macam-Macam Gerinda

砂轮机 Shālún jī Gerinda
座式砂轮机 Zuò shì shālún jī Gerinda duduk
切割机 Qiēgē jī Mesin potong
切割机 Qiēgē jī Gerinda potong
切割机 Qiēgē jī Gerinda besar
砂轮片 Shālún piàn Mata gerinda
合金磨光片 Héjīn mó guāng piàn Mata gerinda beton
抛光片 Pāoguāng piàn Mata gerinda kertas pasir
内麿机 Nèi mo jī Gerinda kerucut
内麿头 Nèi mo tóu Batu gerinda botol
钢丝刷头 Gāngsī shuā tóu Mata gerinda sikat besi

 

Macam Mesin Bor

钻头 Zuàntóu Bor
钻孔 Zuǎn kǒng Mengebor
电钻 Diànzuàn Mesin bor listrik
手电钻 Shǒu diànzuàn Mesin bor tangan listrik
冲击钻 Chōngjí zuān Bor impact
水泥钻头 Shuǐní zuàntóu Mata bor beton
麻花钻头 Máhuā zuàntóu Twist drill
台钻 Tái zuàn Bor dudukan
磁铁钻 Cítiě zuān Mesin bor magnet
丝攻 Sī gong Bor berulir

 

Macam-Macam Gergaji Dan Gunting

锯子 Jùzi Gergaji
电锯 Diàn jù Gergaji listrik
锯条 Jùtiáo Gergaji besi
锯弓 Jù gong Gagang gergaji besi
剪刀 Jiǎndāo Gunting
布剪刀 Bù jiǎndāo Gunting kain
铁皮剪刀 Tiěpí jiǎndāo Gunting seng

 

Macam-Macam Tang

 

钳子 Qiánzi Tang
电工钳 Diàngōng qián Tang kombinasi
尖嘴钳 Jiān zuǐ qián Tang lancip
斜口钳 Xié kǒu qián Tang pemotong
钢丝钳 Gāngsī qián Tang plier
液压钳 Yèyā qián Tang hidrolik
焊钳 Hàn qián Tang las
钳形表 Qián xíng biǎo Amper model tang

 

Macam-Macam Obeng

螺丝刀 Luósīdāo Obeng
十字螺丝刀坯头 Shízì luósīdāo pī tóu Billet obeng kembang
十字螺丝刀 Shízì luósīdāo Obeng kembang
十字螺丝刀 Shízì luósīdāo Obeng bunga
十字螺丝刀 Shízì luósīdāo Obeng plus
一字螺丝刀 Yī zì luósīdāo Obeng pipih

 

Macam-Macam Peralatan Keamanan

安全网 Ānquán wǎng Jaring pengaman
正确穿戴 Zhèngquè chuāndài Dipakai dengan benar
安全带 Ānquán dài Sabuk pengaman
全身式安全带 Quánshēn shì ānquán dài Body Harness
安全帽 Ānquán mào Helm
安全帽带 Ānquán mào dài Tali helm
反光背心 Fǎnguāng bèixīn Rompi reflector
工作服 Gōngzuòfú Seragam kerja
劳保服 Láobǎo fú Baju safety
阻燃服 Zǔ rán fú Seragam tahan api
扣子 Kòuzi Gesper
衣领 Yī lǐng Kerah
袖口 Xiùkǒu Manset
手套 Shǒutào Sarung tangan
帆布手套 Fānbù shǒutào Sarung tangan kanvas
线手套 Xiàn shǒutào Sarung tangan katun
电焊手套 Diànhàn shǒutào Sarung tangan pengelas
口罩 Kǒuzhào Masker
防毒面具 Fángdú miànjù Respirator
猪鼻子口罩 Zhū bí zǐ kou zhào Masker moncong babi
防护面罩 Fánghù miànzhào Topeng pelindung
防护眼镜 Fánghù yǎnjìng Kaca mata pelindung
劳保鞋 Láobǎo xié Sepatu safety
高帮劳保鞋 Gāo bāng láobǎo xié Sepatu safety tinggi
灭火器 Mièhuǒqì APAR (Alat Pemadam Api Ringan)
轮式灭火器 Lún shì mièhuǒqì Apar beroda
手提式灭火器 Lún shì mièhuǒqì Apar genggam
安全带 Ānquán dài Sabuk pengaman
雨鞋 Yǔxié Sepatu boat
雨衣 Yǔyī Jas hujan

 

Peralatan Lain-Lain

试电笔 Shì diànbǐ Tespen
手电筒 Shǒudiàntǒng Senter
推车 Tuī chē Troli
防雨布 Fáng yǔbù Terpal
撬棍 Qiào gùn Linggis
锄头 Chútóu Cangkul
插座 Chāzuò Stopkontak
开关 Kāiguān Saklar
电焊 Diànhàn Solder
锤子 Chuízi Martil

 

Demikianlah kosakata bahasa mandarin peralatan pabrik lengkap. Tentunya masih banyak artikel lain dari admin MandarinMe yang menarik seperti istilah departemen perusahaan dalam bahasa mandarin. semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua.

Xiexie!

Mungkin Anda juga menyukai