160 Lawan Kata  Dalam Bahasa Mandarin Dan Artinya

160 Lawan kata dalam bahasa mandarin

Halo teman-teman! Kali ini kita akan belajar lawan kata dalam bahasa mandarin yang terdiri dari dua sukukata. Perlu teman-teman ketahui bahwa lawan kata dalam bahasa mandarin terdiri dari lawan kata yang terdiri dari satu sukukata atau satu hanzi, dua sukukata yang kita bahas sekarang dan empat sukukata.

Lawan kata adalah antonim, yaitu dua kata yang memiliki makna berlawanan satu sama lain. Seperti misalnya besar dan kecil, tua dan muda, panjang dan pendek dan sebagainya.

Yukk kita langsung aja.

160 Lawan Kata  Dalam Bahasa Mandarin Dan Artinya

Untuk memudahkan teman-teman belajar lawan kata yang mimin bahas kali ini, tentu saja disertai dengan pinyin dan artinya. Diantaranya :

 

正常 – 异常

Zhèngcháng – Yìcháng

Normal – Tidak Normal

 

非凡 – 平凡

Fēifán – Píngfán

Luar Biasa – Biasa

 

特别 – 一般

Tèbié – Yībān

Khusus – Umum

 

扫兴 – 高兴

Sǎoxìng – Gāoxìng

Kecewa- Senang

 

轻蔑 – 敬重

Qīngmiè – Jìngzhòng

Penghinaan – Rasa Hormat

 

开心 – 苦闷

Kāixīn – Kǔmèn

Bahagia – Depresi

 

寻常 – 异常

Xúncháng – Yìcháng

Umum – Abnormal

 

违背 – 遵循

Wéibèi – Zūnxún

Melanggar – Mengikuti

 

怀疑 – 相信

Huáiyí – Xiāngxìn

Ragu – Percaya

 

强盛 – 衰败

Qiángshèng – Shuāibài

Kuat – Peluruhan

 

尊重 – 侮辱

Zūnzhòng – Wǔrǔ

Menghormati – Menghina

 

激烈 – 平静

Jīliè – Píngjìng

Intens – Tenang

 

嘈杂 – 寂静

Cáozá – Jìjìng

Berisik – Diam

 

美丽 – 丑陋

Měilì – Chǒulòu

Cantik – Jelek

 

信奉 – 背弃

Xìnfèng – Bèiqì

Percaya – Meninggalkan

 

失信 – 守信

Shīxìn – Shǒuxìn

Melanggar Janji – Menepati Janji

 

率领 – 追随

Shuàilǐng – Zhuīsuí

Memimpin – Mengikuti

退化 – 进化

Tuìhuà – Jìnhuà

Merosot – Berevolusi

 

凝结 – 溶解

Níngjié – Róngjiě

Mengental – Larut

 

伟大 – 渺小

Wěidà – Miǎoxiǎo

Besar – Kecil

 

聚拢 – 分散

Jùlǒng – Fēnsàn

Mengumpulkan – Menyebar

 

增添 – 减少

Zēngtiān – Jiǎnshǎo

Bertambah Berkurang

 

活泼 – 呆板

Huópō – Dāibǎn

Lincah – Tidak Fleksibel

 

鲜艳 – 暗淡

Xiānyàn – Àndàn

Terang – Redup

 

严寒 – 酷暑

Yánhán – Kùshǔ

Dingin Yang Parah – Panas Terik

 

安谧 – 嘈杂

Ānmì – Cáozá

Tenang – Berisik

 

温暖 – 凉爽

Wēnnuǎn – Liángshuǎng

Hangat – Dingin

 

柔和 – 严厉

Róuhé – Yánlì

Lembut – Parah

 

拒绝 – 同意

Jùjué – Tóngyì

Tolak – Setuju

 

清醒 – 糊涂

Qīngxǐng – Hútú

Sadar – Bingung

 

荒芜 – 耕种

Huāngwú – Gēngzhòng

Tumbuh Liar – Mengolah/Diolah

 

清晰 – 浑浊

Qīngxī – Húnzhuó

Cerah – Berawan

 

坚强 – 软弱

Jiānqiáng – Ruǎnruò

Kuat – Lemah

 

微云 – 浓云

Wēi Yún – Nóng Yún

Sedikit Awan  – Awan Tebal

 

纯熟 – 生疏

Chúnshú – Shēngshū

Terampil – Tidak Terbiasa

 

陌生 – 熟悉

Mòshēng – Shúxī

Tidak Kenal – Akrab

 

平坦 – 崎岖

Píngtǎn – Qíqū

Datar – Kasar

 

光滑 – 粗糙

Guānghuá – Cūcāo

Halus – Kasar

 

慎重 – 随便

Shènzhòng – Suíbiàn

Bijaksana – Sembarangan

 

喜欢 – 厌恶

Xǐhuān – Yànwù

Suka – Tidak Suka

 

痛快 – 难受

Tòngkuài – Nánshòu

Senang – Tidak Nyaman

 

幽静 – 喧闹

Yōujìng – Xuānnào

Tenang – Berisik

 

崎岖 – 平坦

Qíqū – Píngtǎn

Kasar – Datar

 

刚强 – 软弱

Gāngqiáng – Ruǎnruò

Kuat – Lemah

 

慌忙 – 镇定

Huāngmáng – Zhèndìng

Terburu-Buru – Tenang

 

熟识 – 生疏

Shúshí – Shēngshū

Akrab – Tidak Biasa

 

伶俐 – 笨拙

Línglì – Bènzhuō

Gesit – Kikuk

 

安静 – 吵闹

Ānjìng – Chǎonào

Tenang – Berisik

 

镇定 – 慌张

Zhèndìng – Huāngzhāng

Tenang – Panik

 

团结 – 分裂

Tuánjié – Fēnliè

Kesatuan – Terbelah

 

羞涩 – 大方

Xiūsè – Dàfāng

Pemalu – Murah Hati

 

严寒 – 炎热

Yánhán – Yánrè

Panas – Dingin

 

洒脱 – 拘谨

Sǎtuō – Jūjǐn

Bebas – Terlalu Berhati-Hati

 

明朗 – 阴沉

Mínglǎng – Yīnchén

Cerah – Suram

 

沉重 – 轻盈

Chénzhòng – Qīngyíng

Berat – Ringan

 

迂回 – 径直

Yūhuí – Jìngzhí

Bundaran – Lurus

 

清澈 – 浑浊

Qīngchè – Húnzhuó

Cerah – Berawan

 

脆弱 – 坚强

Cuìruò – Jiānqiáng

Rapuh – Kuat

饱满 – 干瘪

Bǎomǎn – Qiánbiě

Montok – Keriput

 

衰弱 – 强健

Shuāiruò – Qiángjiàn

Lemah – Kuat

 

犹豫 – 坚定

Yóuyù – Jiāndìng

Ragu-Ragu – Tegas

 

丰收 – 歉收

Fēngshōu – Qiànshōu

Panen Yang Baik – Panen Yang Buruk

 

复杂 – 简单

Fùzá – Jiǎndān

Kompleks – Sederhana

 

淡妆 – 浓抹

Dànzhuāng – Nóng Mǒ

Riasan Ringan – Riasan  Berat

 

相宜 – 不宜

Xiāngyí – Bùyí

Terjangkau – Tidak Pantas

 

自在 – 拘束

Zìzài – Jūshù

Santai – Menahan Diri

 

平常 – 奇特

Píngcháng – Qítè

Biasa – Aneh

 

勤劳 – 懒惰

Qínláo – Lǎnduò

Rajin – Malas

 

喜欢 – 讨厌

Xǐhuān – Tǎoyàn

Suka – Benci

 

密集 – 稀疏

Mìjí – Xīshū

Padat – Jarang

 

胜利 – 失败

Shènglì – Shībài

Kemenangan – Kekalahan

 

挺进 – 撤退

Tǐngjìn – Chètuì

Maju – Mundur

 

宽敞 – 狭窄

Kuānchǎng – Xiázhǎi

Luas – Sempit

 

倾斜 – 竖直

Qīngxié – Shù Zhí

Miring – Tegak

 

闻名 – 无名

Wénmíng – Wúmíng

Terkenal – Tidak Dikenal

 

认识 – 陌生

Rènshí – Mòshēng

Kenal – Tidak Kenal

 

有趣 – 乏味

Yǒuqù – Fáwèi

Menarik – Membosankan

 

舒畅 – 苦闷

Shūchàng – Kǔmèn

Nyaman – Tertekan

 

结束 – 开始

Jiéshù – Kāishǐ

Akhir – Mulai

 

紧张 – 轻松

Jǐnzhāng – Qīngsōng

Gugup – Santai

 

整齐 – 纷乱

Zhěngqí – Fēnluàn

Rapi – Kacau

 

安全 – 危险

Ānquán – Wéixiǎn

Keamanan – Berbahaya

 

撒谎 – 诚实

Sāhuǎng – Chéngshí

Bohong – Jujur

 

慈祥 – 凶恶

Cíxiáng – Xiōng’è

Baik – Kejam

 

可爱- 可恶

Kě’ài- Kěwù

Lucu – Benci

 

紧张 – 轻松

Jǐnzhāng – Qīngsōng

Gugup – Santai

 

仔细 – 粗心

Zǐxì – Cūxīn

Hati-Hati – Ceroboh

 

附近 – 远方

Fùjìn – Yuǎnfāng

Dekat – Jauh

 

赞许 – 反对

Zànxǔ – Fǎnduì

Tepuk Tangan – Tidak Setuju

 

淡水 – 咸水

Dànshuǐ – Xiánshuǐ

Air Tawar – Air Asin

 

高兴 – 难过

Gāoxìng – Nán Guò

Suka – Duka

 

飞快 – 缓慢

Fēikuài – Huǎnmàn

Cepat – Lambat

 

精彩 – 平淡

Jīngcǎi – Píngdàn

Luar Biasa – Hambar

 

笨重 – 轻便

Bènzhòng – Qīngbiàn

Besar – Ringan

 

紧张 – 松弛

Jǐnzhāng – Sōngchí

Ketegangan – Relaksasi

 

有趣 – 乏味

Yǒuqù – Fáwèi

Menarik – Membosankan

 

听从 – 违抗

Tīngcóng – Wéikàng

Mematuhi – Menentang

 

诚实 – 虚伪

Chéngshí – Xūwèi

Kejujuran – Kemunafikan

 

承认 – 否认

Chéngrèn – Fǒurèn

Mengakui – Menyangkal

 

高兴 – 伤心

Gāoxìng – Shāngxīn

Suka Duka

 

起劲 – 没劲

Qǐjìng – Méijìn

Semangat – Bosan

 

简单 – 复杂

Jiǎndān – Fùzá

Sederhana – Kompleks

 

容易 – 困难

Róngyì – Kùnnán

Mudah Sulit

 

熟练 – 生疏

Shúliàn – Shēngshū

Terampil – Berkarat

 

准确 – 错误

Zhǔnquè – Cuòwù

Akurat – Salah

 

温和 – 严厉

Wēnhé – Yánlì

Ringan – Parah

 

暴躁 – 温和

Bàozào – Wēnhé

Pemarah – Baik Hati

 

近处 – 远处

Jìn Chù – Yuǎn Chù

Dekat – Jauh

 

气愤 – 欢喜

Qìfèn – Huānxǐ

Geram – Senang

 

粗心 – 细心

Cūxīn – Xìxīn

Ceroboh – Hati-Hati

 

美丽 – 丑陋

Měilì – Chǒulòu

Cantik Jelek

 

洁白 – 乌黑

Jiébái – Wūhēi

Putih – Hitam Legam

 

高兴 – 痛苦

Gāoxìng – Tòngkǔ

Kesenangan – Rasa Sakit

 

新款 – 陈旧

Xīnkuǎn – Chénjiù

Baru – Lama

 

兴旺 – 衰败

Xīngwàng – Shuāibài

Makmur – Memburuk

 

敏捷 – 迟钝

Mǐnjié – Chídùn

Gesit – Lamban

 

危险 – 安全

Wéixiǎn – Ānquán

Bahaya – Keamanan

 

常常 – 偶尔

Chángcháng – Ǒu’ěr

Sering – Kadang-Kadang

 

幼稚 – 老练

Yòuzhì – Lǎoliàn

Kekanak-Kanakan – Berpengalaman

 

含糊 – 清楚

Hánhú – Qīngchǔ

Samar – Jelas

 

严重 – 轻微

Yánzhòng – Qīngwéi

Parah – Ringan

 

茂密 – 稀疏

Màomì – Xīshū

Padat – Jarang

 

光明 – 黑暗

Guāngmíng – Hēi’àn

Gelap – Terang

 

微弱 – 强大

Wéiruò – Qiángdà

Lemah – Kuat

 

杰出 – 平庸

Jiéchū – Píngyōng

Luar Biasa – Biasa-Biasa Saja

 

恶劣 – 良好

Èliè – Liánghǎo

Buruk – Baik

 

灿烂 – 暗淡

Cànlàn – Àndàn

Indah – Redup

 

惩罚 – 奖励

Chéngfá – Jiǎnglì

Hukuman – Hadiah

 

迟延 – 提前

Chíyán – Tíqián

Tunda – Maju

 

示弱 – 逞强

Shìruò – Chěngqiáng

Tunjukkan Kelemahan – Menunjukkan  Keberanian

 

好心 – 恶意

Hǎoxīn – Èyì

Baik – Jahat

 

破碎 – 完整

Pòsuì – Wánzhěng

Rusak – Lengkap

 

酥软 – 坚硬

Sūruǎn – Jiānyìng

Lembut – Tegas

 

炎热 – 寒冷

Yánrè – Hánlěng

Panas – Dingin

 

诚实 – 撒谎

Chéngshí – Sāhuǎng

Jujur – Berbohong

仔细 – 马虎

Zǐxì – Mǎhǔ

Hati-Hati – Ceroboh

 

聪明 – 愚笨

Cōngmíng – Yúbèn

Pintar – Bodoh

 

空虚 – 充实

Kōngxū – Chōngshí

Kekosongan – Kepenuhan

 

伶俐 – 笨拙

Línglì – Bènzhuō

Gesit – Ceroboh

 

晦暗 – 明亮

Huì’àn – Míngliàng

Gelap – Terang

 

勇敢 – 懦弱

Yǒnggǎn – Nuòruò

Berani – Pengecut

 

宽容 – 严格

Kuānróng – Yángé

Toleransi – Ketat

 

表扬 – 批评

Biǎoyáng – Pīpíng

Puji – Kritik

 

一向 – 偶尔

Yīxiàng – Ǒu’ěr

Selalu – Kadang-Kadang

 

善良 – 凶恶

Shànliáng – Xiōng’è

Baik – Jahat

 

寂静 – 热闹

Jìjìng – Rènào

Tenang – Hidup

 

精致 – 粗糙

Jīngzhì – Cūcāo

Halus – Kasar

 

穷苦 – 富裕

Qióngkǔ – Fùyù

Miskin – Kaya

精致 – 粗糙

Jīngzhì – Cūcāo

Halus – Kasar

 

健康 – 虚弱

Jiànkāng – Xūruò

Kesehatan – Lemah

 

忧虑 – 放心

Yōulǜ – Fàngxīn

Khawatir – Yakinlah

 

糟糕 – 精彩

Zāogāo – Jīngcǎi

Buruk – Luar Biasa

 

潮湿 – 干燥

Cháoshī – Qiánzào

Lembab – Kering

 

喜欢 – 讨厌

Xǐhuān – Tǎoyàn

Suka – Benci

 

危险 – 安全

Wéixiǎn – Ānquán

Bahaya – Keamanan

 

寂寞 – 喧闹

Jìmò – Xuānnào

Kesepian – Berisik

 

紧张 – 松弛

Jǐnzhāng – Sōngchí

Ketegangan – Relaksasi

 

愚笨 – 聪明

Yúbèn – Cōngmíng

Bodoh – Pintar

 

权利 – 义务

Quánlì – Yìwù

Hak – Kewajiban

 

繁荣 – 衰败

Fánróng – Shuāibài

Kemakmuran – Penurunan

Demikianlah 160 lawan kata dalam bahasa mandarin dan artinya. Tentunya masih banyak artikel lain dari admin MandarinMe yang menarik seperti 34 nama provinsi di Indonesia dalam bahasa mandarin. Apabila teman-teman ingin menambahkan info lain, silakan ditulis dikomentar. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Mungkin Anda juga menyukai

97 Respon

 1. cmd368 berkata:

  You’re so interesting! I do not think I’ve read anything like this before.
  So great to discover somebody with some genuine thoughts on this
  topic. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing
  that is needed on the web, someone with a little originality!

 2. Melisakaria berkata:

  ggpokerok скачать клиент
  https://dongfeng-club.ru/profile.php?section=about&id=7843
  Так что, если вы готовы к вызову и хотите окунуться в захватывающий мир покера, PokerOK — ваш надежный спутник в этом приключении. Скачайте клиент, присоединяйтесь к столам и докажите, что именно ваша рука достойна звания королевской!Искать идеальное место для тонкой стратегии и дерзких решений? Добро пожаловать в мир азарта и интриги на официальном портале игры в покер – Покерок! Здесь, на звучном и запоминающемся PokerOK, ваша жажда азарта обретет настоящий дом. Не только игра, но и настоящие ощущения живого взаимодействия – вот что делает Покерок уникальным игровым пространством.

 3. KevinHeT berkata:

  В Таджикистане освоено свыше 2,5 миллиарда сомони инвестиций.
  Таким образом, долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги уравновешивают друг друга. Если в будущем ожидается снижение краткосрочных процентных ставок, то инвестор дополнительно покупает краткосрочные обязательства. При снижении долгосрочных процентных ставок осуществляется покупка долгосрочных ценных бумаг.
  Так, например, наличие высокого уровня какого-либо из вышеперечисленных инвестиционных свойств делает ценную бумагу привлекательной для определенного круга инвесторов, а следовательно, и относительно ликвидной.
  Кувейт поможет Таджикистану в строительстве дорог.
  Доходность банка от инвестиционной деятельности обратно пропорциональна рыночной стоимости ценных бумаг. При низких ценах на ценные бумаги растет их доходность и наоборот.

  Интересная статья посвящена о картах втб и их преимуществах https://telegra.ph/V-poiskah-Idealnogo-Investora-Ponimanie-Tipov-i-Poisk-Svoego-08-28

  Аналогичный режим работы на следующей неделе вводится на предприятиях “ГАЗа”. “На следующей неделе на предприятиях Группы “ГАЗ” введены нерабочие дни с сохранением в полном объеме заработной платы сотрудников. На заводах в дежурном режиме будут работать только службы, связанные с обеспечением непрерывного производственного цикла”, – сказали “Интерфаксу” в компании.
  Пекин надеется, что инвестиции в инфраструктуру могут предотвратить нестабильность в Афганистане после вывода войск США.
  Некоторые ученые не выделяют ликвидность как отдельную инвестиционную цель, так как ликвидность во многом зависит от других основных признаков инвестирования.
  Бизнес и фриланс.
  Рынок ценных бумаг можно разделить на первичный и вторичный.

 4. Brigette Blay berkata:

  My husband and i felt very fortunate that Peter could carry out his studies because of the ideas he received using your blog. It is now and again perplexing to simply possibly be giving away guidelines some others have been selling. And we also keep in mind we have the blog owner to give thanks to for this. The entire explanations you have made, the straightforward site navigation, the friendships your site help to promote – it’s most wonderful, and it’s really helping our son and us believe that the subject matter is cool, which is very fundamental. Many thanks for all!

 5. DavidLep berkata:

  ivermectin 4: buy ivermectin online – ivermectin 3mg tablets price

 6. BobbyHiz berkata:

  Definitive journal of drugs and therapeutics. https://edpillsotc.store/# ed pill

 7. mawartoto berkata:

  Its such as you learn my thoughts! You appear to know so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I think that you just could do with some percent to force the message house a little bit, but instead of that, that is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 8. I appreciate your wp theme, wherever do you download it from?

 9. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 10. Excellent blog here! Also your website loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

 11. btyr berkata:

  I can’t express how much I admire the effort the author has put into producing this outstanding piece of content. The clarity of the writing, the depth of analysis, and the abundance of information presented are simply impressive. His zeal for the subject is obvious, and it has certainly made an impact with me. Thank you, author, for offering your insights and enlightening our lives with this incredible article!

 12. medyum berkata:

  Almanya’nın en iyi medyumu haluk hoca sayesinde sizlerde güven içerisinde çalışmalar yaptırabilirsiniz, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi medyumluk hizmeti sunuyoruz.

 13. almanya medyum berkata:

  Almanya’nın en çok tercih edilen medyumu haluk yıldız hoca olarak bilinmektedir, 40 yıllık tecrübesi ile sizlere en iyi bağlama işlemini yapan ilk medyum hocadır.

 14. medyum berkata:

  Merhaba Ben Haluk Hoca, Aslen Irak Asıllı Arap Hüseyin Efendinin Torunuyum. Yaklaşık İse 40 Yıldır Havas Ve Hüddam İlmi Üzerinde Sizlere 100 Sonuç Veren Garantili Çalışmalar Hazırlamaktayım, 1964 Yılında Irak’ın Basra Şehrinde Doğdum, Dedem Arap Hüseyin Efendiden El Aldım Ve Sizlere 1990 lı Yıllardan Bu Yana Medyum Hocalık Konularında Hizmet Veriyorum, 100 Sonuç Vermiş Olduğum Çalışmalar İse, Giden Eşleri Sevgilileri Geri Getirme, Aşk Bağlama, Aşık Etme, Kısmet Açma, Büyü Bozma Konularında Garantili Sonuçlar Veriyorum, Başta Almanya Fransa Hollanda Olmak Üzere Dünyanın Neresinde Olursanız Olun Hiç Çekinmeden Benimle İletişim Kurabilirsiniz.

 15. karnizy_foots berkata:

  электрические карнизы для штор https://prokarniz17.ru/

 16. Almanya’nın en iyi güvenilir medyumunun tüm sosyal medya hesaplarını sizlere paylaşıyoruz, güvenin ve kalitelin tek adresi olan medyum haluk hoca 40 yıllık uzmanlığı ile sizlerle.

 17. One more thing. I do believe that there are a lot of travel insurance internet sites of respected companies that allow you enter your vacation details to get you the estimates. You can also purchase the actual international travel insurance policy on the internet by using your own credit card. All you need to do will be to enter the travel particulars and you can be aware of the plans side-by-side. Simply find the plan that suits your budget and needs and after that use your bank credit card to buy the idea. Travel insurance on the internet is a good way to start looking for a dependable company pertaining to international travel insurance. Thanks for discussing your ideas.

 18. belçika medyum berkata:

  Dünyaca ünlü medyum haluk hocayı sizlere tanıtıyoruz anlatıyoruz, Avrupanın ilk ve tek medyum hocası 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlerle.

 19. Belçika’nın en iyi medyumu medyum haluk hoca ile sizlerde en iyi çalışmalara yakınsınız, hemen arayın farkı görün.

 20. I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 21. medyum berkata:

  Medyum haluk hoca avrupanın en güvenilir medyum hocasıdır, sizlerinde bilgiği gibi en iyi medyumu bulmak zordur, biz sizlere geldik.

 22. medyum berkata:

  Ünlülerin tercih ettiği medyum hocamıza dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, medyum haluk hocamız sizlerin daimi yanında olacaktır.

 23. medyum berkata:

  Birincisi güvenilir medyum hocaları bulmak olacaktır, ikinci seçenek ise en iyi medyumları bulmak olacaktır, siz hangisini seçerdiniz.

 24. Sizler için en iyi medyum hoca tanıtımı yapıyoruz, Avrupanın en ünlü medyum hocası haluk yıldız hoca sizlerin güvenini hızla kazanmaya devam ediyor.

 25. Dünyaca ünlü medyum haluk hoca, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi hizmetleri vermeye devam ediyor, Aşk büyüsü bağlama büyüsü giden sevigiliyi geri getirme.

 26. medyum berkata:

  Dünyaca ünlü medyum haluk hoca, 40 yıllık uzmanlık ve tecrübesi ile sizlere en iyi hizmetleri vermeye devam ediyor, Aşk büyüsü bağlama büyüsü giden sevigiliyi geri getirme.

 27. medyum berkata:

  Medyum sitesi medyum hocamızın web sayfasını sizlere en iyi şekilde tanıtıyoruz, güzel yorumlarınız içinde teşekkkür ediyoruz.

 28. winmacsofts berkata:

  Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 29. medyum berkata:

  Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 30. almanya medyum berkata:

  Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 31. berlin medyum berkata:

  Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 32. Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 33. medyum haluk berkata:

  Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 34. medyumlar berkata:

  Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 35. winmacsofts berkata:

  You can definitely see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 36. en iyi medyum berkata:

  Ünlülerin tercihi medyum haluk hoca sizlerle, en iyi medyum sitemizi ziyaret ediniz.

 37. güvenilir bir medyum hoca bulmak o kadarda zor değil, medyum haluk hoca sizlerin en iyi medyumu.

 38. Önemli bir medyum hoca bulmak o kadarda zor değil, medyum haluk hoca sizlerin en iyi medyumu.

 39. 泰國生髮藥 berkata:

  Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the terrific works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 40. instapaper.com berkata:

  Hi there, I found your blog by means of Google while looking for a comparable topic, your website came up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 41. Superb blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Thanks a lot!

 42. medyum berkata:

  Ünlülerin tercih ettiği bir medyum hoca bulmak o kadarda zor değil, medyum haluk hoca sizlerin en iyi medyumu.

 43. 模特兼职 berkata:

  Hey There. I found your weblog the use of msn. That is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I?ll certainly comeback.

 44. winmacsofts berkata:

  I was very happy to seek out this net-site.I wished to thanks to your time for this wonderful read!! I definitely having fun with every little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 45. fairkash app berkata:

  Admiring the persistence you put into your website and in depth information you offer. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 46. This is without a doubt one of the best articles I’ve read on this topic! The author’s thorough knowledge and enthusiasm for the subject shine through in every paragraph. I’m so grateful for finding this piece as it has enhanced my comprehension and stimulated my curiosity even further. Thank you, author, for investing the time to produce such a outstanding article!

 47. Thanks for the concepts you write about through this blog. In addition, a lot of young women who become pregnant don’t even try to get health care insurance because they have anxiety they probably would not qualify. Although some states currently require that insurers present coverage in spite of the pre-existing conditions. Costs on all these guaranteed options are usually larger, but when thinking about the high cost of medical care bills it may be any safer way to go to protect one’s financial future.

 48. Bağlama büyüsü konularında en iyi büyü yapan medyum haluk hoca sizlerin her zaman kısa sürede yanınızda tek yapmanız gereken aramak.

 49. İsviçre medyum berkata:

  Hamburg medyum haluk hoca sizlerin en iyi danışmanı olarak hizmet vermeye devam ediyor.

 50. Ankara yeminli tercüme bürosu hizmeti, sizleriçin çeviri hizmetini ayağınıza getiriyoruz hemen iletişim.

 51. Astroloji nedir berkata:

  Astroloji nedir rüya ilmi nedir hüddam ilmi nedir vefk ilmi ile yapılacak işlemler nelerdir.

 52. video porno berkata:

  Thanks for your post. I’d really like to write my opinion that the price of car insurance differs from one scheme to another, mainly because there are so many different issues which bring about the overall cost. For example, the model and make of the vehicle will have an enormous bearing on the charge. A reliable aged family automobile will have a less expensive premium compared to a flashy racecar.

 53. bookdecorfactory.com is a Global Trusted Online Fake Books Decor Store. We sell high quality budget price fake books decoration, Faux Books Decor. We offer FREE shipping across US, UK, AUS, NZ, Russia, Europe, Asia and deliver 100+ countries. Our delivery takes around 12 to 20 Days. We started our online business journey in Sydney, Australia and have been selling all sorts of home decor and art styles since 2008.

 54. Medyum Astroloji nedir, rüya ilmi nedir hüddam ilmi nedir vefk ilmi ile yapılacak işlemler nelerdir.

 55. Medyum Astroloji hakkında bilmedikleriniz neler var, bunları sizler için derledik yayınladık.

 56. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i?m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to don?t forget this site and give it a look regularly.

 57. Hamburg Medyumunuz Astroloji hakkında bilmedikleriniz neler var, bunları sizler için derledik yayınladık.

 58. Hello there, You’ve done a great job. I?ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

 59. medyum berkata:

  Hamburg Medyumunuz Haluk Hoca Astroloji hakkında bilmedikleriniz neler var, bunları sizler için derledik yayınladık.

 60. 유로247 berkata:

  An added important part is that if you are a senior, travel insurance with regard to pensioners is something you must really think about. The more aged you are, the more at risk you are for permitting something undesirable happen to you while in another country. If you are not necessarily covered by some comprehensive insurance cover, you could have many serious problems. Thanks for discussing your advice on this weblog.

 61. Medyum Hoca berkata:

  Güvenilir bir medyum için bizi tercih ediniz, medyum haluk hocamız sizler için elinden geleni yapıyor.

 62. karniz_Glync berkata:

  автоматические шторы с электроприводом на окна https://prokarniz29.ru/

 63. Medyumlar berkata:

  Güvenilir bir medyum için bizi tercih ediniz, medyum haluk hocamız sizler için elinden geleni yapıyor.

 64. video porno berkata:

  Thanks for your write-up. What I want to point out is that while looking for a good on the net electronics shop, look for a website with comprehensive information on critical indicators such as the personal privacy statement, safety details, payment options, and various terms as well as policies. Usually take time to see the help in addition to FAQ areas to get a better idea of how a shop performs, what they are capable of doing for you, and ways in which you can take full advantage of the features.

 65. Thomassoymn berkata:

  best place to order accutane online : buy claravis accutane can you buy accutane in uk

 66. aisaePes berkata:

  На сайте https://vehrrxcso.ru предлагается огромный выбор увлекательных игр, и предоставляются щедрые акции. Здесь есть возможность не только поиграть в удовольствие, но и заработать достойные денежные средства. Тут совсем не задерживают выплаты, что касается поддержки, она отзывчивая и всегда быстро отвечает. Тейкер гарантирует честность игры, поэтому у данного казино много поклонников, кстати, вы можете стать одним из них. Расслабьтесь и прекрасно проведите свое свободное время!

 67. link bokep berkata:

  Wow that was strange. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!

 68. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 69. medyum berkata:

  Güvenilir bir medyum için bizi tercih ediniz, medyum haluk hocamız sizler için elinden geleni yapıyor.

 70. Thanks for your post. I would like to say that the health insurance dealer also works well with the benefit of the actual coordinators of a group insurance policy. The health insurance professional is given a list of benefits wanted by an individual or a group coordinator. Exactly what a broker will is find individuals or maybe coordinators which usually best complement those needs. Then he reveals his ideas and if both sides agree, the broker formulates legal contract between the two parties.

 71. Thanks for your submission. I would like to opinion that the first thing you will need to perform is determine if you really need repairing credit. To do that you must get your hands on a replica of your credit history. That should really not be difficult, since government makes it necessary that you are allowed to obtain one free copy of the credit report on a yearly basis. You just have to request the right folks. You can either read the website for the Federal Trade Commission as well as contact one of the leading credit agencies right away.

 72. video porno berkata:

  There is noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice points in options also.

 73. bokep indo berkata:

  Thank you for every other wonderful article. Where else could anybody get that type of info in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such information.

 74. Rodneynek berkata:

  Игрушки, используемые в качестве украшений для елки или тематического декора помещений, цена оформления отказного письма на елочные игрушки не являются объектом технического регулирования ни одного из действующих регламентов ТС(ЕАЭС).

 75. F*ckin? amazing things here. I?m very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 76. Block machine berkata:

  Great paintings! That is the type of information that should be shared across the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this post upper! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)

 77. I just like the valuable information you supply to your articles. I will bookmark your blog and test again right here frequently. I am reasonably sure I will learn many new stuff proper here! Best of luck for the following!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *