160 Lawan Kata  Dalam Bahasa Mandarin Dan Artinya

160 Lawan kata dalam bahasa mandarin

Halo teman-teman! Kali ini kita akan belajar lawan kata dalam bahasa mandarin yang terdiri dari dua sukukata. Perlu teman-teman ketahui bahwa lawan kata dalam bahasa mandarin terdiri dari lawan kata yang terdiri dari satu sukukata atau satu hanzi, dua sukukata yang kita bahas sekarang dan empat sukukata.

Lawan kata adalah antonim, yaitu dua kata yang memiliki makna berlawanan satu sama lain. Seperti misalnya besar dan kecil, tua dan muda, panjang dan pendek dan sebagainya.

Yukk kita langsung aja.

160 Lawan Kata  Dalam Bahasa Mandarin Dan Artinya

Untuk memudahkan teman-teman belajar lawan kata yang mimin bahas kali ini, tentu saja disertai dengan pinyin dan artinya. Diantaranya :

 

正常 – 异常

Zhèngcháng – Yìcháng

Normal – Tidak Normal

 

非凡 – 平凡

Fēifán – Píngfán

Luar Biasa – Biasa

 

特别 – 一般

Tèbié – Yībān

Khusus – Umum

 

扫兴 – 高兴

Sǎoxìng – Gāoxìng

Kecewa- Senang

 

轻蔑 – 敬重

Qīngmiè – Jìngzhòng

Penghinaan – Rasa Hormat

 

开心 – 苦闷

Kāixīn – Kǔmèn

Bahagia – Depresi

 

寻常 – 异常

Xúncháng – Yìcháng

Umum – Abnormal

 

违背 – 遵循

Wéibèi – Zūnxún

Melanggar – Mengikuti

 

怀疑 – 相信

Huáiyí – Xiāngxìn

Ragu – Percaya

 

强盛 – 衰败

Qiángshèng – Shuāibài

Kuat – Peluruhan

 

尊重 – 侮辱

Zūnzhòng – Wǔrǔ

Menghormati – Menghina

 

激烈 – 平静

Jīliè – Píngjìng

Intens – Tenang

 

嘈杂 – 寂静

Cáozá – Jìjìng

Berisik – Diam

 

美丽 – 丑陋

Měilì – Chǒulòu

Cantik – Jelek

 

信奉 – 背弃

Xìnfèng – Bèiqì

Percaya – Meninggalkan

 

失信 – 守信

Shīxìn – Shǒuxìn

Melanggar Janji – Menepati Janji

 

率领 – 追随

Shuàilǐng – Zhuīsuí

Memimpin – Mengikuti

退化 – 进化

Tuìhuà – Jìnhuà

Merosot – Berevolusi

 

凝结 – 溶解

Níngjié – Róngjiě

Mengental – Larut

 

伟大 – 渺小

Wěidà – Miǎoxiǎo

Besar – Kecil

 

聚拢 – 分散

Jùlǒng – Fēnsàn

Mengumpulkan – Menyebar

 

增添 – 减少

Zēngtiān – Jiǎnshǎo

Bertambah Berkurang

 

活泼 – 呆板

Huópō – Dāibǎn

Lincah – Tidak Fleksibel

 

鲜艳 – 暗淡

Xiānyàn – Àndàn

Terang – Redup

 

严寒 – 酷暑

Yánhán – Kùshǔ

Dingin Yang Parah – Panas Terik

 

安谧 – 嘈杂

Ānmì – Cáozá

Tenang – Berisik

 

温暖 – 凉爽

Wēnnuǎn – Liángshuǎng

Hangat – Dingin

 

柔和 – 严厉

Róuhé – Yánlì

Lembut – Parah

 

拒绝 – 同意

Jùjué – Tóngyì

Tolak – Setuju

 

清醒 – 糊涂

Qīngxǐng – Hútú

Sadar – Bingung

 

荒芜 – 耕种

Huāngwú – Gēngzhòng

Tumbuh Liar – Mengolah/Diolah

 

清晰 – 浑浊

Qīngxī – Húnzhuó

Cerah – Berawan

 

坚强 – 软弱

Jiānqiáng – Ruǎnruò

Kuat – Lemah

 

微云 – 浓云

Wēi Yún – Nóng Yún

Sedikit Awan  – Awan Tebal

 

纯熟 – 生疏

Chúnshú – Shēngshū

Terampil – Tidak Terbiasa

 

陌生 – 熟悉

Mòshēng – Shúxī

Tidak Kenal – Akrab

 

平坦 – 崎岖

Píngtǎn – Qíqū

Datar – Kasar

 

光滑 – 粗糙

Guānghuá – Cūcāo

Halus – Kasar

 

慎重 – 随便

Shènzhòng – Suíbiàn

Bijaksana – Sembarangan

 

喜欢 – 厌恶

Xǐhuān – Yànwù

Suka – Tidak Suka

 

痛快 – 难受

Tòngkuài – Nánshòu

Senang – Tidak Nyaman

 

幽静 – 喧闹

Yōujìng – Xuānnào

Tenang – Berisik

 

崎岖 – 平坦

Qíqū – Píngtǎn

Kasar – Datar

 

刚强 – 软弱

Gāngqiáng – Ruǎnruò

Kuat – Lemah

 

慌忙 – 镇定

Huāngmáng – Zhèndìng

Terburu-Buru – Tenang

 

熟识 – 生疏

Shúshí – Shēngshū

Akrab – Tidak Biasa

 

伶俐 – 笨拙

Línglì – Bènzhuō

Gesit – Kikuk

 

安静 – 吵闹

Ānjìng – Chǎonào

Tenang – Berisik

 

镇定 – 慌张

Zhèndìng – Huāngzhāng

Tenang – Panik

 

团结 – 分裂

Tuánjié – Fēnliè

Kesatuan – Terbelah

 

羞涩 – 大方

Xiūsè – Dàfāng

Pemalu – Murah Hati

 

严寒 – 炎热

Yánhán – Yánrè

Panas – Dingin

 

洒脱 – 拘谨

Sǎtuō – Jūjǐn

Bebas – Terlalu Berhati-Hati

 

明朗 – 阴沉

Mínglǎng – Yīnchén

Cerah – Suram

 

沉重 – 轻盈

Chénzhòng – Qīngyíng

Berat – Ringan

 

迂回 – 径直

Yūhuí – Jìngzhí

Bundaran – Lurus

 

清澈 – 浑浊

Qīngchè – Húnzhuó

Cerah – Berawan

 

脆弱 – 坚强

Cuìruò – Jiānqiáng

Rapuh – Kuat

饱满 – 干瘪

Bǎomǎn – Qiánbiě

Montok – Keriput

 

衰弱 – 强健

Shuāiruò – Qiángjiàn

Lemah – Kuat

 

犹豫 – 坚定

Yóuyù – Jiāndìng

Ragu-Ragu – Tegas

 

丰收 – 歉收

Fēngshōu – Qiànshōu

Panen Yang Baik – Panen Yang Buruk

 

复杂 – 简单

Fùzá – Jiǎndān

Kompleks – Sederhana

 

淡妆 – 浓抹

Dànzhuāng – Nóng Mǒ

Riasan Ringan – Riasan  Berat

 

相宜 – 不宜

Xiāngyí – Bùyí

Terjangkau – Tidak Pantas

 

自在 – 拘束

Zìzài – Jūshù

Santai – Menahan Diri

 

平常 – 奇特

Píngcháng – Qítè

Biasa – Aneh

 

勤劳 – 懒惰

Qínláo – Lǎnduò

Rajin – Malas

 

喜欢 – 讨厌

Xǐhuān – Tǎoyàn

Suka – Benci

 

密集 – 稀疏

Mìjí – Xīshū

Padat – Jarang

 

胜利 – 失败

Shènglì – Shībài

Kemenangan – Kekalahan

 

挺进 – 撤退

Tǐngjìn – Chètuì

Maju – Mundur

 

宽敞 – 狭窄

Kuānchǎng – Xiázhǎi

Luas – Sempit

 

倾斜 – 竖直

Qīngxié – Shù Zhí

Miring – Tegak

 

闻名 – 无名

Wénmíng – Wúmíng

Terkenal – Tidak Dikenal

 

认识 – 陌生

Rènshí – Mòshēng

Kenal – Tidak Kenal

 

有趣 – 乏味

Yǒuqù – Fáwèi

Menarik – Membosankan

 

舒畅 – 苦闷

Shūchàng – Kǔmèn

Nyaman – Tertekan

 

结束 – 开始

Jiéshù – Kāishǐ

Akhir – Mulai

 

紧张 – 轻松

Jǐnzhāng – Qīngsōng

Gugup – Santai

 

整齐 – 纷乱

Zhěngqí – Fēnluàn

Rapi – Kacau

 

安全 – 危险

Ānquán – Wéixiǎn

Keamanan – Berbahaya

 

撒谎 – 诚实

Sāhuǎng – Chéngshí

Bohong – Jujur

 

慈祥 – 凶恶

Cíxiáng – Xiōng’è

Baik – Kejam

 

可爱- 可恶

Kě’ài- Kěwù

Lucu – Benci

 

紧张 – 轻松

Jǐnzhāng – Qīngsōng

Gugup – Santai

 

仔细 – 粗心

Zǐxì – Cūxīn

Hati-Hati – Ceroboh

 

附近 – 远方

Fùjìn – Yuǎnfāng

Dekat – Jauh

 

赞许 – 反对

Zànxǔ – Fǎnduì

Tepuk Tangan – Tidak Setuju

 

淡水 – 咸水

Dànshuǐ – Xiánshuǐ

Air Tawar – Air Asin

 

高兴 – 难过

Gāoxìng – Nán Guò

Suka – Duka

 

飞快 – 缓慢

Fēikuài – Huǎnmàn

Cepat – Lambat

 

精彩 – 平淡

Jīngcǎi – Píngdàn

Luar Biasa – Hambar

 

笨重 – 轻便

Bènzhòng – Qīngbiàn

Besar – Ringan

 

紧张 – 松弛

Jǐnzhāng – Sōngchí

Ketegangan – Relaksasi

 

有趣 – 乏味

Yǒuqù – Fáwèi

Menarik – Membosankan

 

听从 – 违抗

Tīngcóng – Wéikàng

Mematuhi – Menentang

 

诚实 – 虚伪

Chéngshí – Xūwèi

Kejujuran – Kemunafikan

 

承认 – 否认

Chéngrèn – Fǒurèn

Mengakui – Menyangkal

 

高兴 – 伤心

Gāoxìng – Shāngxīn

Suka Duka

 

起劲 – 没劲

Qǐjìng – Méijìn

Semangat – Bosan

 

简单 – 复杂

Jiǎndān – Fùzá

Sederhana – Kompleks

 

容易 – 困难

Róngyì – Kùnnán

Mudah Sulit

 

熟练 – 生疏

Shúliàn – Shēngshū

Terampil – Berkarat

 

准确 – 错误

Zhǔnquè – Cuòwù

Akurat – Salah

 

温和 – 严厉

Wēnhé – Yánlì

Ringan – Parah

 

暴躁 – 温和

Bàozào – Wēnhé

Pemarah – Baik Hati

 

近处 – 远处

Jìn Chù – Yuǎn Chù

Dekat – Jauh

 

气愤 – 欢喜

Qìfèn – Huānxǐ

Geram – Senang

 

粗心 – 细心

Cūxīn – Xìxīn

Ceroboh – Hati-Hati

 

美丽 – 丑陋

Měilì – Chǒulòu

Cantik Jelek

 

洁白 – 乌黑

Jiébái – Wūhēi

Putih – Hitam Legam

 

高兴 – 痛苦

Gāoxìng – Tòngkǔ

Kesenangan – Rasa Sakit

 

新款 – 陈旧

Xīnkuǎn – Chénjiù

Baru – Lama

 

兴旺 – 衰败

Xīngwàng – Shuāibài

Makmur – Memburuk

 

敏捷 – 迟钝

Mǐnjié – Chídùn

Gesit – Lamban

 

危险 – 安全

Wéixiǎn – Ānquán

Bahaya – Keamanan

 

常常 – 偶尔

Chángcháng – Ǒu’ěr

Sering – Kadang-Kadang

 

幼稚 – 老练

Yòuzhì – Lǎoliàn

Kekanak-Kanakan – Berpengalaman

 

含糊 – 清楚

Hánhú – Qīngchǔ

Samar – Jelas

 

严重 – 轻微

Yánzhòng – Qīngwéi

Parah – Ringan

 

茂密 – 稀疏

Màomì – Xīshū

Padat – Jarang

 

光明 – 黑暗

Guāngmíng – Hēi’àn

Gelap – Terang

 

微弱 – 强大

Wéiruò – Qiángdà

Lemah – Kuat

 

杰出 – 平庸

Jiéchū – Píngyōng

Luar Biasa – Biasa-Biasa Saja

 

恶劣 – 良好

Èliè – Liánghǎo

Buruk – Baik

 

灿烂 – 暗淡

Cànlàn – Àndàn

Indah – Redup

 

惩罚 – 奖励

Chéngfá – Jiǎnglì

Hukuman – Hadiah

 

迟延 – 提前

Chíyán – Tíqián

Tunda – Maju

 

示弱 – 逞强

Shìruò – Chěngqiáng

Tunjukkan Kelemahan – Menunjukkan  Keberanian

 

好心 – 恶意

Hǎoxīn – Èyì

Baik – Jahat

 

破碎 – 完整

Pòsuì – Wánzhěng

Rusak – Lengkap

 

酥软 – 坚硬

Sūruǎn – Jiānyìng

Lembut – Tegas

 

炎热 – 寒冷

Yánrè – Hánlěng

Panas – Dingin

 

诚实 – 撒谎

Chéngshí – Sāhuǎng

Jujur – Berbohong

仔细 – 马虎

Zǐxì – Mǎhǔ

Hati-Hati – Ceroboh

 

聪明 – 愚笨

Cōngmíng – Yúbèn

Pintar – Bodoh

 

空虚 – 充实

Kōngxū – Chōngshí

Kekosongan – Kepenuhan

 

伶俐 – 笨拙

Línglì – Bènzhuō

Gesit – Ceroboh

 

晦暗 – 明亮

Huì’àn – Míngliàng

Gelap – Terang

 

勇敢 – 懦弱

Yǒnggǎn – Nuòruò

Berani – Pengecut

 

宽容 – 严格

Kuānróng – Yángé

Toleransi – Ketat

 

表扬 – 批评

Biǎoyáng – Pīpíng

Puji – Kritik

 

一向 – 偶尔

Yīxiàng – Ǒu’ěr

Selalu – Kadang-Kadang

 

善良 – 凶恶

Shànliáng – Xiōng’è

Baik – Jahat

 

寂静 – 热闹

Jìjìng – Rènào

Tenang – Hidup

 

精致 – 粗糙

Jīngzhì – Cūcāo

Halus – Kasar

 

穷苦 – 富裕

Qióngkǔ – Fùyù

Miskin – Kaya

精致 – 粗糙

Jīngzhì – Cūcāo

Halus – Kasar

 

健康 – 虚弱

Jiànkāng – Xūruò

Kesehatan – Lemah

 

忧虑 – 放心

Yōulǜ – Fàngxīn

Khawatir – Yakinlah

 

糟糕 – 精彩

Zāogāo – Jīngcǎi

Buruk – Luar Biasa

 

潮湿 – 干燥

Cháoshī – Qiánzào

Lembab – Kering

 

喜欢 – 讨厌

Xǐhuān – Tǎoyàn

Suka – Benci

 

危险 – 安全

Wéixiǎn – Ānquán

Bahaya – Keamanan

 

寂寞 – 喧闹

Jìmò – Xuānnào

Kesepian – Berisik

 

紧张 – 松弛

Jǐnzhāng – Sōngchí

Ketegangan – Relaksasi

 

愚笨 – 聪明

Yúbèn – Cōngmíng

Bodoh – Pintar

 

权利 – 义务

Quánlì – Yìwù

Hak – Kewajiban

 

繁荣 – 衰败

Fánróng – Shuāibài

Kemakmuran – Penurunan

Demikianlah 160 lawan kata dalam bahasa mandarin dan artinya. Tentunya masih banyak artikel lain dari admin MandarinMe yang menarik seperti 34 nama provinsi di Indonesia dalam bahasa mandarin. Apabila teman-teman ingin menambahkan info lain, silakan ditulis dikomentar. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Mungkin Anda juga menyukai